1063286043712743

Page content

Metaal/magneet-detectie systeem

Beide systemen kunnen geïntegreerd verkregen worden maar men kan ook opteren voor ofwel een metaaldetectie-systeem of een magneetdetectie-systeem. Bij een Metaldetectie-systeem wordt u gewaarschuwd op het moment dat er personen uw winkel betreden die een zogenaamde “rooftas” of geprepareerde tas of jas (bedekt met bijv. aluminiumfolie) bij zich hebben. Het systeem waarschuwt u dan middels een lamp op het systeem en een luid signaal en trilsignaal op de draagbare ontvanger. Deze ontvanger geeft hierbij op het display aan dat het gaat om Metaal detectie.
Magneetdetectie-systeem : op het moment dat iemand met een gestolen ontlabelaar of een andere krachtige magneet (tenzij ingekapseld door bijv. rubber) binnenkomt met de bedoeling uw labels te ontkoppelen van de kleding, gaat er wederom een lamp op het systeem branden en krijgt u op de draagbare ontvanger een luid signaal en trilsignaal.
De ontvanger geeft op het display aan dat het hier gaat om Magneet detectie en geeft eveneens aan op welke hoogte de magneet zich bevindt.
De antennes kunnen alleen bij Metaal detectie op een maximale afstand van 1.50 m. geplaatst worden. Bij Magneet detectie of Metaal/Magneet detectie is dit maximaal 1.30 m.
Omdat ook het dievengilde op de hoogte is van de werking van het systeem zullen zij bij het zien van deze zuilen/antennes uw winkel sneller voorbij lopen.

    Comment Section

    0 reacties op “Metaal/magneet-detectie systeem

    Plaats een reactie


    *