1063286043712743
Voorkom winkeldiefstallen
Krijg hier een schat van informatie

Page content

Bewakingscamera’s: wat kun je er mee?

We vroegen Didier Van Speybroeck (informaticadienstverlener) ons rond te gidsen in de materie van beveiligingscamera’s.  Omdat veel klanten van ShopControl hier mee bezig zijn geeft Didier aan wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is met bewakingscamera’s. Gezichtsherkenning als Marketing Device. Doen bewakingscamera’s wat hun naam suggereert?

Bewakingscamera

Didier: Vaak zijn security en de ermee gepaard gaande bewakingstaken het vertrekpunt, want in de retail komt veel winkeldiefstal voor en bewakingscamera’s hebben een ontraden effect.  De bewaking kan slaan op de klanten, maar evengoed op het personeel.  Camera’s die alle bewegingen in de kassa (lade open, lade dicht) volgen, zijn al lang geen uitzonderlijke vraag meer van retailers.  Puur voor ontrading kunnen dummy camera’ misschien volstaan, terwijl camera’s die met IT-technologie zijn uitgerust, niet alleen beelden registreren maar er ook analyses van kunnen maken.  Wij houden ons enkel bezig met dergelijke IT-camera’s.  Meer en meer krijg je de omschakeling daar naartoe, want louter beelden opnemen, die je daarna urenlang moet bekijken als er iets fout is gegaan weegt niet op tegen camera’s die zelf proactief informatie kunnen verwerken.

Kunnen bewakingscamera’s koopgedrag analyseren?

Didier: Dat is dus net een van de grote voordelen van camera’s voor retail.  De IT-camera genereert een beeldenstroom die enorm veel content bevat over het winkelgedrag van de shoppers.  Zonder analyse is die content met al zijn detailinformatie echter ontoegankelijk.  Als retailer kun je de kost van de diefstalontrading en de beveiliging grotendeels terugverdienen, als je met dezelfde tool te weten kunt komen hoe lang mensen voor een rek blijven staan, waar hun ogen op focussen, of het om jonge of oudere mensen gaat, om vrouwen, mannen of jongeren.  Je kunt volgen welk parcours ze afleggen en welke afwijkingen daarin voorkomen…  Met dat soort informatie kun je de marketing van de winkel rendabeler maken.

Welke rol kan gezichtsherkenning daarin zoal spelen?

Didier: Daarmee staan we al vrij ver.  De camera’s kunnen gezichten heel gedetailleerd herkennen en matchen met een database.  Idem voor nummerplaten.  De software kan bijvoorbeeld bij een terugkerend diefstalpatroon de link leggen tussen het tijdstip van de diefstal en de mapping van beelden waarop te zien is dat telkens dezelfde auto met die welbepaalde nummerplaat de parking op rijdt.  In marketingtermen: als eenzelfde persoon vaak eenzelfde product koopt, kun je die bepaalde klant herkennen en voor hem een persoonlijke aanpak voorzien.  Bij shoppingcenter ligt het moeilijker dan bij individuele winkels, omdat je niet weet naar welke winkels mensen gaan.

Is de info betrouwbaar en in lijn met de privacywetgeving?

Didier: De informatieve betrouwbaarheid benadert de 100%.  De herkenning is zo goed…  We zitten echt niet meer in de leerschool, het gaat niet om een ‘benadering’.  Het werkt en er is weinig foutenlast.  Dat mag blijken uit het feit dat de overheid de software ook meer en meer inzet bij controles.  De privacygevoeligheid is vanzelfsprekend groter bij marketingtoepassingen dan bij bewakingstaken.  Wat je qua beelden mag bijhouden, is trouwens door de wet beperkt.  Mensen vinden het sowieso niet plezant om bekeken te worden.  Je zou je kunnen voorstellen dat je rond Sinterklaas of zo een gratis fotosessie houdt, waarbij de klanten de foto krijgen, maar meteen ook toestemming geven om de foto in een gezichtendatabase op te slaan, zodat de software hem later kan herkennen en in de winkel op hun maat commerciële voorstellen kan doen.  Dan is er geen schending van de wet.  Met verborgen camera werken is verboden en er moet aangegeven zijn dat er gefilmd wordt.

Is investeren in bewakingscamera’s voldoende rendabel?

Didier: Dummy’s kosten weinig.  Klassieke camera’s zijn ook goedkoper geworden, al is er wel wat bekabeling nodig en de beelden zijn moeilijk analyseerbaar.  De prijs van IT-camera’s loopt op in functie van de functionaliteiten die je erbij wil.  De prijs kan tot vijfmaal die van een klassieke camera bedragen, al is vaak niet veel bekabeling nodig en kan de transmissie van de beelden draadloos zijn.  Doordat de beelden definieerbaar zijn, hoef je alleen op te slaan wat nuttig en relevant is, wat de info beter bruikbaar maakt.  Wat return on investment betreft, levert het loutere afschrikeffect op zich weinig meerwaarde op.  Met analysesoftware ontstaan wel terugverdieneffecten die de moeite lonen.  Denk maar aan het feller terugdringen van diefstal, onder meer doordat nog na de feiten reactief optreden mogelijk is of aan de marketingopportuniteiten waarmee je de verkoop kunt stimuleren.  Kennis over de intenties en de bewegingen van de shopper is onbetaalbaar.

Kent u cases waarin de meerwaarde aantoonbaar wordt?

Didier: Een retailer liet zowel de parking monitoren als de winkel, waar meermaals per week mensen bij diefstal geïdentificeerd werden.  Het verschil tussen voor en na de plaatsing van de digitale camera’s, wat betreft het aantal voorkomen of opgeloste diefstallen bedroeg maar liefst maal tien.  Bij marketingtoepassingen kun je denken aan de combinatie van persoonsherkenning en het volgen van de shopperstroom.  Door de koppeling aan wifi-signalen van smartphones en de matching in een tweede analyse ontstaat een performante marketingoplossing.  Het traceren van een wifi-signaal is geen probleem als dat met toestemming van de klant gebeurt.

Comment Section

0 reacties op “Bewakingscamera’s: wat kun je er mee?

Plaats een reactie


*